Copyright © 2011 Farva d.o.o.
Gradbeništvo


-     nadzor
-     projektiranje
-     svetovanje
-    gradnja stanovanjskih in ne stanovanjskih stavb
-    gradnja cest in drugih prometnih površin
-    gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
-    gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
-    gradnja športnih objektov
-    postavljanje ostrešij in krovska dela
-    gradnja temeljev , zabijanje pilotov
-    krivljenje armature
-    betoniranje
-    postavljanje dimnikov in peči
-    razvlaževanje stavb
-    hidroizolacijska dela
-    storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo
-    fasaderska in štukaterska dela
-    oblaganje sten in tal
-    pleskarska dela


Farva d.o.o.


-    urejanje , vzdrževanje javnih cest in poti , ter poti za pešce
-    asfaltiranje , tlakovanje in druga obdelava površin
-    izkopi , odkopi nasipavanje , planiranje
-    inštaliranje ion vgradnja napeljav in opreme
-    toplotnr in zvočne izolacije
-    polaganje : keramike , kamna , marmorja , granita , skrilavcev , terac , lesa , mavčno-kartonske plošče , kovino , mineralnimi ploščami , gumo , plastično maso , linoleja , tekstila
-    steklarska dela
-    vrtanje in kopanje jaškov postavljanje kovinskih konstrukcij
-    polaganje kovinskih , betonskih in opečnih izdelkov
-    čiščenje s paro , peskanje fasad
-    urejevanje okolice
-    obnavljanje starih stavb
-    izdelava kamnitih ali betonskih zidov (škarp )
-    sanacija objektov , teras , stopnic
       KONTAKT
           GRADBENIŠTVO

        AKZ

           DOMOV

      GALERIJA